top of page
trouwen-kroezeboom-tubbergen.webp

Zo is het begonnen...

Mijn talenverhaal begint eigenlijk in 1991 toen ik Duits begon te leren…

Dit was een keerpunt voor mij, want ik wist gelijk dat ik in de toekomst meer talen zou willen leren en Duitse les wilde geven. Van mijn passie voor de vreemde talen heb ik mijn droombaan gemaakt. In 2007 heb ik de lerarenopleiding voor de vreemde talen afgerond met specialisatie de Duitse taal en letterkunde. Parallel heb ik mijn tweede graads bevoegdheid voor het geven van de Duitse taal op de Universiteit behaald. Een paar jaar later ben ik voor het Staatsexamen Nt2 programma II geslaagd.

Ik blijf mij door het deelnemen aan verschillende taalstudies en andere onderwijzende cursussen en scholingen ontwikkelen.

Afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan als docent Duits en docent financiële vakken binnen mbo-scholen en in het voortgezet onderwijs in Nederland. Ik heb niet alleen recente ervaringen opgedaan als leraar, maar ook als begeleider en coach. Sinds kort ben ik ook bezig met het tolken.

In 2020 heb ik met veel trots het Twents instituut voor Vreemde Talen opgericht. Het instituut is gevestigd in het prachtige dorp Tubbergen, dat op het mooie Twentse platteland ligt.

Het is mij een genoegen om mij aan u te mogen voorstellen.


Graag zien wij elkaar op één van onze taalcursussen.

Tot ziens! En zoals wij het in het Twents zeggen, Ajuus!

Onze missie

Bij het Twents Instituut voor Vreemde Talen willen we het leren van een nieuwe taal gemakkelijk maken. Onze docenten begeleiden deelnemers en passen de leerweg aan hun taalniveau aan.
Wij besteden niet alleen aandacht aan de juiste woordenschat, maar oefenen ook de juiste uitspraak, de grammatica en de beleefdheidsvormen. In verband met culturele en mentale verschillen en hoe de taal zelf is opgebouwd, ervaren anderstaligen vaak moeite om de Poolse, de Nederlandse en de Duitse taal te leren spreken en de taal te begrijpen.
Met ons leert u hoe u moet omgaan met de verschillen in de Poolse, in de Duitse en in de Nederlands taal.

Het ERK (Europees Referentiekader)

Het is erg belangrijk dat u een doel hebt, als u een vreemde taal leert. Het is dus handig om zich aan bepaalde leerlijnen te houden. Het ERK is een richtlijn om de voorderingen te beschrijven met betrekking tot het leren van een vreemde taal. Het Europees Referentiekader (ERK) beschrijft wat u in een vreemde taal precies moet kunnen om aan te tonen dat u een bepaald taalniveau beheerst. Het ERK is door de Raad van Europa samengesteld.

 

De Raad van Europa heeft 6 verschillende niveaus aangemaakt:

  • Basisgebruiker, A1 en A2

  • Onafhankelijke gebruiker, B1 en B2

  • Vaardige gebruiker, C1 en C2

De volgende vaardigheden worden beoordeeld:

  • Luistervaardigheid

  • Leesvaardigheid

  • Schriftelijke vaardigheid

  • Mondelinge vaardigheid

 

Wij passen de regels van het ERK toe en bieden momenteel cursussen voor vanaf het niveau A0 tot en met B2 aan.

bottom of page